• Paket Adı
  TYT - AYT TÜM DERSLER - EŞİT AĞIRLIK 2023
 • Paket Ücreti
  4999 TL
 • Sınava Kalan

TYT - AYT TÜM DERSLER - EŞİT AĞIRLIK 2023

Paket Bilgisi

Paketteki Eğitimler

MATEMATİK TYT
 • TEMEL KAVRAMLAR
 • ÇARPANLARA AYIRMA
 • BÖLME BÖLÜNEBİLME
 • EBOB - EKOK
 • RASYONEL SAYILAR
 • MUTLAK DEĞER
 • ÜSLÜ SAYILAR
 • ASAL ÇARPANLARA AYIRMA
 • KÖKLÜ SAYILAR
 • BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
 • ORAN ORANTI
 • PROBLEMLER
 • KÜMELER
 • MANTIK
 • FONKSİYONLAR
 • İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
 • POLİNOMLAR
 • PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON
 • BİNOM VE OLASILIK
 • DOĞRUDA AÇILAR
 • ÜÇGENDE AÇILAR
 • ÖZEL ÜÇGENLER
 • AÇIORTAY
 • KENARORTAY
 • ÜÇGENDE ALAN
 • ÜÇGENDE BENZERLİK
 • AÇI - KENAR BAĞINTILARI
 • ÖZEL DÖRTGENLER
 • ÇOKGENLER
 • ÇEMBER VE DAİRE
 • ANALİTİK GEOMETRİ
 • KATI CİSİMLER
 • SÖZCÜKTE ANLAM
 • CÜMLEDE ANLAM
 • DEYİM VE ATASÖZÜ
 • PARAGRAF
 • SES BİLGİSİ
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ
 • YAZIM KURALLARI
 • SÖZCÜKTE YAPI
 • İSİMLER
 • ZAMİRLER
 • SIFATLAR
 • ZARFLAR
 • EDATLAR
 • BAĞLAÇLAR VE ÜNLEMLER
 • FİİLLER
 • CÜMLENİN ÖGELERİ
 • CÜMLE TÜRLERİ
 • ANLATIM BOZUKLUĞU
 • KİMYA BİLİMİ
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM
 • MADDENİN HALLERİ
 • KİMYANIN TEMEL YASALARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
 • KARIŞIMLAR
 • ASİT, BAZ VE TUZ
 • ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
 • YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
 • HÜCRE
 • CANLILAR DÜNYASI
 • HÜCRE BÖLÜNMELERİ VE ÜREME
 • KALITIMIN TEMEL İLKELERİ
 • EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
 • TARİH VE ZAMAN
 • YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYE
 • İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
 • DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
 • BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ
 • İLK VE ORTAÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
 • TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVL
 • ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA
 • OSMANLI KÜLTÜR & MEDENİYETİ
 • DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI DEVLETİ
 • DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ
 • DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ
 • XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
 • MİLLİ MÜCADELE
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
 • İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 • DOĞA VE İNSAN
 • DOĞAL SİSTEMLER
 • DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
 • COĞRAFİ KONUM
 • HARİTA BİLGİSİ - İZOHİPSLER
 • ATMOSFER VE SICAKLIK
 • BASINÇ VE RÜZGARLAR
 • NEM,YAĞIŞ VE BUHARLAŞMA
 • İKLİM BİLGİSİ - MAKROKLİMALAR
 • İÇ KUVVETLER
 • YERLEŞME
 • BÖLGELER
 • DIŞ KUVVETLER
 • DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR
 • NÜFUS
 • GÖÇ
 • EKONOMİK FAALİYETLER
 • ULUSLARASI ULAŞIM HATLARI
 • ÇEVRE VE TOPLUM
 • FELSEFENİN KONUSU
 • BİLGİ FELSEFESİ
 • VARLIK FELSEFESİ
 • AHLAK FELSEFESİ
 • BİLİM FELSEFESİ
 • DİN FELSEFESİ
 • SİYASET FELSEFESİ
 • SANAT FELSEFESİ
 • İNSAN VE DİN
 • ALLAH İNANCI
 • ANADOLU'DA İSLAM
 • GÜNCEL DİNİ MESELELER
 • HİNT VE ÇİN DİNLERİ
 • HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
 • HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
 • GENEL TEKRAR VE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN KAVRAMLAR
 • AHLAK VE DEĞERLER
 • LAİKLİK VE DİN - ATATÜRK VE DİN
 • ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER - İSLAM VE BİLİM İLİŞKİSİ
 • İNSAN VE KADERİ
 • AHİRETE İMAN
 • TEMİZLİK VE İBADET & İSLAM'DA İBADETLER
 • İSLAM'DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDAL
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
 • KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED
 • KUR'AN VE YORUM
 • AİLE VE DİN
 • İSLAM VE ESTETİK
 • İSLAM VE BİLİM
 • FONKSİYONLAR
 • LOGARİTMA
 • DİZİLER
 • LİMİT
 • TÜREV
 • İNTEGRAL
 • EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
 • II. DERECE DENKLEMLER EŞİTSİZLİKLER
 • TRİGONOMETRİ
 • EDEBİYATA GİRİŞ
 • ŞİİR
 • HİKAYE
 • ROMAN
 • MASAL - FABL - DESTAN - EFSANE
 • TİYATRO
 • ÖĞRETİCİ METİN
 • DERS ÇALIŞMA MOTİVASYONUMU NASIL ARTIRABİLİRİM ?
 • ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNİ ARTITMANIN ETKİLİ YOLLARI
 • ERTELEME

Örnek Paket Çalışma Programı

Paket Bilgileri

Taksit Seçenekleri

Sepete Ekle

Satın Almak İstediğiniz Paket: TYT - AYT TÜM DERSLER - EŞİT AĞIRLIK 2023
Fiyatı:
6248,75 TL
İndirimli Fiyatı:
4999 TL
Satın Al
Kredi Kartına 12 Taksit İmkanı !

Paketlerimiz

Hızlı İletişim