KVKK

KVKK

Bidersanlatimi.com KVKK aydınlatma metni ;

 

Öğrencilerimizin, velilerimizin veya sitede işlem yapmış üçüncü şahısların kişisel verilerinin güvenliği önde gelen sorumluluklarımızdandır. 

 

07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz : Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ ye ait  https://bidersanlatimi.com, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile üye ve müşterilerinin bilgi ve incelemesine sunmaktadır. Bu Aydınlatma Metni : Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ ye ait https://bidersanlatimi.com (“Site”)’a ait ve şirket merkezindeki hizmetleri kullanan tüm ziyaretçiler (“Ziyaretçi”) ve/veya Online Üyelik Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunu onaylamak suretiyle Şirket’in hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan tüm şahıslar ile Şirket’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir. İşbu Site’yi ziyaret etmek ve/veya Online sipariş formunu doldurmak suretiyle, Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Şirket’e ait web sitesi ve diğer hizmetleri kullanmak ve/veya ürün satın almak suretiyle işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

Bidersanlatimi.com bilgilendirme metni, sizlere kim olduğumuzu, sorumluluklarımızı, sizlerin sorumluluklarını ve kişisel haklarınızın neler olduğunu açıklamaktadır.

 

Gerçek kişinin, kimliğinin belirlenmesine yarayan kişisel bilgiler, kişisel veriler (adı, soyad, telefon numarası, adres, TC numarası, posta adresi…) bilişim sistemleri üzerinden otomatik ya da olmayan yollarla elde edilmesi, düzenlenmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması veya kullanımının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetleri ile kanunlar çerçevesinde kullanıma hazır hale getirilir. Bidersanlatimi.com sitemize üye olurken veya ürün satın alır iken sizlerin bilgilerinizi doldurmanız ile otomatik olarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmiş olur. 

İnternet sitemize/şirket merkezimize ziyaret eden/işlem yapan ziyaretçilerimize;

 • Hangi kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiği,
 • Kişisel verilerin nasıl elde edildiği ve hukuki sebebi;
 • Kişisel verilerin kimlerle paylaşılabileceği;
 • Kişisel verilerin saklanma süreleri;
 • Veri Sahiplerinin hakları;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler konularında bilgilendirme yapılmaktadır:

Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını, belirleyen şirketimiz Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ ve şirkete ait internet sitesi bidersanlatimi.com verilerinizin sorumlusudur.

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket (Çağın Ötesi Eğitim Danışmanlığı AŞ) ve Şirket adına Şirket’e ait internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirket tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.

Bidersanlatimi faaliyetlerini Mimar Sinan Mahallesi 2315 sokak No:5A Efeler AYDIN adresinde yapmaktadır. Daha detaylı bilgi için bidersanlatimi.com sitesini ziyaret edebilir ve ya iletişim numaramızı (0535 715 05 42) arayabilirsiniz.

Bidersanlatimi.com sitesinden işlem yapmakta olduğunuz sırada belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla sizden talep edilmektedir;

 • Ad-soyad, e-posta, telefon, Ödeme şekli ve detayları, IBAN numarası bilgileri satın almak istediğiniz eğitim paketinin satış işleminin gerçekleştirilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, E-fatura/e-arşiv faturanın düzenlenerek tarafınıza gönderimini sağlamak amacı ile,
 • Ad-soyad, e-posta, telefon, log kayıtları, IPadresi, Kullanıcı ID, adres, ödeme şekli ve detayları, yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları bilgileri; Satış sonrası teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, bidersanlatimi çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi amacı ile,
 • IP Adresi, Kullanıcı ID, Log Kayıtları; İşlem güvenliğinin sağlanması amacı ile,
 • Eğitim içerisinde “Sorun Bildir” bölümlerine bildirdiğiniz sorunlar ve yorumlarınız; Sistem içerisindeki sorunların saptanması ve düzeltilebilmesi amacı ile,
 • Eğitim panelindeki anketlerin doldurulması sırasında girilen her türlü bilgi; okul türü bilgisi (ortaokul, lise türü ya da mezun bilgisi), sınıf bilgisi ve okul adı bilgisi, dershane, etüt merkezi ya da kursa gidip gitmediğinizin, özel ders alıp almadığınızın bilgisi, özel ders alıyorsanız hangi derslerden özel ders aldığınızın bilgisi, yaşadığınız şehrin bilgisi, öneri ve görüşlerinize ilişkin bilgiler, test çözme alışkanlığınızın olup olmadığı, ders notlarınızın bilgisi, hedeflenen lise bilgisi,  denemelerde yapılan netlerin bilgisi, 8. sınıf iseniz; sınavda hedeflenen %’ lik dilim bilgisi, 9. ve 10. Sınıf iseniz; hedeflenen bölüm adı, 11. ve 12. Sınıf YKS Sınavı hazırlık seviyesinde iseniz; alan türü bilgisi, hedeflenen bölümün adı, YKS Mezun iseniz; OBP puanınız, alan türünüzün bilgisi, daha önce sınava girdiyseniz sıralama bilginiz, hedeflenen bölüm adı, denemelerde yapılan net bilgisi gibi veriler anket çalışmalarının yapılması, istatistiki veriler oluşturmak ve bu verilere dayalı olarak daha verimli sonuçlar elde etme amacı ile yeni metadolojilerin oluşturulabilmesi, mevcut öğrencileri daha iyi tanıyabilme, öğrenci deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmalarının yapılması, bidersanlatimi mentorlarının kursiyerleri daha etkin bir şekilde yönlendirebilmesi amacı ile,
 • Ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri, IP adresi, Kullanıcı ID, web sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kullanım(gezinti) bilgileriniz, çerez bilgileri, reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, yaşadığınız şehrin bilgileri gibi veriler size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, iletişim faaliyetlerinin uygulama içerisinde size özel ya da genel iletilen bildirimler, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, size özel sunduğumuz kampanyalar, anket vb yapılması, öğrenci deneyiminizi iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme kullanımlara ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması amacı ile,
 • Hukuki metinleri (Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vb.) onay kayıtları bilgisi, Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacı ile,
 • Her türlü kanaldan yapmış olduğunuz öneri, görüş, puanlamalarınıza ilişkin bilgiler, bidersanlatimi tarafından yapılan anketlere katılım sağlamanız halinde görüş, öneri, puanlamalarınız, gireceğiniz Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve istatistiksel veri oluşturulabilmesi amacı ile,
 • Size yönelik oluşturulmuş bidersanlatimi kariyer planlama, kariyer envanteri, eğitim koçu notu, çalışma takviminiz, test çözme ve ders izleme istatistiklerinizin bilgisi, Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, Kişiselleştirilmiş bir öğrenci deneyimi hizmeti sunmak ve kişisel verimi arttırmak amacı ile,
 • Instagram kullanıcı adı bilgisi, Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, öğrenci ile etkileşime geçilebilmesi amacı ile sizlerden talep edilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 •  Bidersanlatimi.com sitesi üzerinden yapılan her türlü uygulama ile (üye olma, satın alma, foruma katılma, ankete katılma vb…),
 • Bidersanaltimi.com sitesinden destek talep etmeniz durumunda,
 • Bidersanaltimi.com sitesinden aldığınız bir ürün için teknik destek istemeniz veya sorun bildirmeniz durumunda,
 • Apollon eğitim modeli için teknik destek istemeniz veya sorun bildirmeniz durumunda,
 • Bidersanlatimi yetkilileri ile kuracak olduğunuz her türlü iletişimde (telefon, whatsapp, vb…)
 • Facebook, instagram vb sosyal medyada iletişim ve bilgi formlarını doldurmanız durumunda,
 • Şirketimiz derslerin çekimi sırasında stüdyolarımızda belli sayıda, ücretine mukabil (bir stüdyoda en çok 12) misafir bulundurur. Misafir olarak çekimlerde bulunmak isteyenler velilerinin de onayı ile şirketimiz merkezinde bulunan halkla ilişkiler bölümümüzde gerekli formları doldurmaları ile kişisel veriler, tarafımızdan elde edilir ve işlenir.

 

Şirket’e ait internet Sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları, şubeler/kulüpler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) /internet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, https://bidersanlatimi.com sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirket, Site Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, Ziyaretçi ve müşterileri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. https://bidersanlatimi.com web sitesinde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların https://bidersanlatimi.com reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nda yer alan hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz. 

 • Ad, soyad, e-posta, adres, telefon numarası, IPadresi, log kayıt, kullanıcı ID bilgileri, IBANnumarası, yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları bilgisi;
  • Bidersanlatimi.com sitesinden Apollon Eğitim Modelini satın almanız ve modelle ilgili olarak hizmetlerin yerine getirebilmesi için gerekli olması (KVKK m.5/2-c),
  • Uygulamanın yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç),
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e)
  • Öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

 

 • Ödeme şekli ve detaylarına ilişkin bilgiler;
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e),
  • Öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

 

 • Eğitim panelindeki anketlerin doldurulması sırasında girilen okul türü bilgisi (ortaokul, lise türü ya da mezun bilgisi), sınıf bilgisi ve okul adı bilgisi, dershane, etüt merkezi ya da kursa gidip gitmediğinizin, özel ders alıp almadığınızın bilgisi, yaşadığınız şehrin bilgisi, öneri ve görüşlerinize ilişkin bilgiler ile test çözme alışkanlığınızın olup olmadığı, ders notlarınızın bilgisi, hedeflenen lise bilgisi denemelerde yapılan netlerin bilgisi, lise türü, özel ders alıyor ise hangi derslerden özel ders aldığınızın bilgisi, 8. sınıf iseniz; sınavda hedeflenen %’ lik dilim bilgisi, hedeflenen lise bilgisi, 9. ve 10. Sınıf iseniz; hedeflenen bölüm adı, denemelerde yapılan net bilgisi, 11. ve 12. Sınıf YKS Sınavı hazırlık seviyesinde iseniz; alan türü bilgisi, hedeflenen bölümün adı, Mezun iseniz; OBP puanınız, alan türünüzün bilgisi, daha önce sınava girdiyseniz sıralama bilginiz, hedeflenen bölüm adı ;
  • Öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

 

 • Hukuki metinleri onay kayıt bilgisi;
  • Uygulamanın yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç),
  • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması(KVKK m.5/2-e);

 

 • Çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri;
  • Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1)

 

 • Instagram kullanıcı adı bilgisi;
  • Vereceğiniz “açık rıza”(KVKK m.5/1)

 

Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Onay Olmaksızın İşleyebileceği Haller :

 

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket, açık onayınız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
 • Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, 
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, 
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

Kişisel verilerinizi zaman zaman yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda belli kişilere Kanun’un 8. ve 9.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere; aktarmak zorunda kalabilmekteyiz. Bunlar;

 • Bidersanlatimi.com sitesinde programın sağlıklı yürütülebilmesi için verilerin siteye yüklemesini ve verilerin sitede sitenin alt yapısına uygun işlenmesini sağlayan, organizasyonu yapan veya yapacak olan gerekli tedarik, bakım ve operasyonel işlerin yürütülmesinden sorumlu iş ortaklarımıza,
 • İş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları, bilişim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine),
 • Bidersanlatimi Yazılım ortaklarına, çözüm ortaklarına,
 • Kullanılan e-mail, bulut vb. yöntemler vasıtasıyla işlenen verilerin sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle anılan hizmetlerin alındığı kişi ve kurumlara (yurt dışına)
 • Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin uygulama içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak İl/İlçeEmniyet Müdürlüklerine, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına),
 • Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara aktarılabilecektir

Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirket’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakleri, Şirket’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin hiçbir hal ve şartta aktarımı yapılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince aşağıda sunulan haklara sahipsiniz; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Çağın ötesi eğitim Danaışmanlığı AŞ; bidersanlatimi.com sitesi olarak Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; kişisel verilerin korunması ve kullanılmasının mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP)adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafından tahsil edilebilir.

Veri Sorumlusu : Çağın Ötesi Eğitim Eğitim Danışmanlığı AŞ Mersis no : 0217 0492 3170 0001

Telefon : 0535 715 05 42

E-posta: info@bidersanlatimi.com

KEP adresi : 

Adres : Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak no : 5A Efeler Aydın

Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Yine de bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde bidersanalatimi.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilir ya da bizleri arayabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde alıcı KVKK ile ilgili bilgilendirildiğini kabul etmiş sayılır.